Tjänster

Allt inom dörrautomatik i Göteborg 

Välkommen till Dörrteknikern. Vi är ett företag som erbjuder kompletta lösningar inom dörrautomatik i Göteborg och vi kan hjälpa butiksägare, fastighetsägare, näringsidkare, BRF:er och företag med att skapa skräddarsydda lösningar. 

Vi har lång och gedigen erfarenhet och vi sätter alltid kundens i främsta rummet. Det går att ordna med dörrautomatik i de flesta miljöer och för de flesta typer av dörrar - oavsett mått - och vår långa erfarenhet blir avgörande. 

Vi identifierar vilka möjligheter som finns och skapar lösningar för kundens unika behov och utifrån de förutsättningar som finns. Vi installerar all typ av dörrautomatik och kan även, i samband med installation, se över exempelvis styrning från passersystem, rökdetektorer, larm och fjärröppnare. Vi kan även, som en följd av samarbeten, erbjuda helhetslösningar inom passersystem och industriportar. 

Vårt mål är att alltid bygga upp långa samarbeten och relationer som sträcker sig över tid. För att detta ska ske så krävs det professionella arbeten till riktigt bra priser - och det garanteras du om du väljer oss. 

Dörrautomatik Göteborg

Service, underhåll och säkerhetsinspektioner 

Utöver att installera dörrautomatik i både inom- och utomhusmiljöer så erbjuder vi även professionell service och underhåll. Detta sker i enlighet med tillverkarens instruktioner och enligt de givna intervaller som finns. 

Normalt så bör en service utföras mellan 1-4 år, men det handlar också om att olika faktorer spelar roll i hur pass täta invallerna ska vara. Finns exempelvis krav på brandskydd så kan detta påskynda service och göra att detta krävs på årlig basis. 

Service och underhåll är viktigt sett till att det borgar för ökad säkerhet, bättre funktion samt en längre livslängd. Vi ser till att era valda lösningar håller över en lång tid och att er investering i dörrautomatik blir lönsam. Vi kan givetvis även utföra enklare reparationer som en del av underhållet. Något som inte fungerar? Ring oss! 

Säkerhetsinspektioner är även de viktiga att genomföra. Vi utför sådana enligt SS EN 16005 och vid varje sådan för vi loggbok på varje automatik. En säkerhetsinspektion ska ske årligen. 

Experter på dörrautomatik