Automatiska dörrar för smidig passage

Kontor - Köpcenter - BRF - Butiker

Automatiska dörrar för smidig passage

Kontor - Köpcenter - BRF - Butiker

Dörrautomatik Göteborg - kompletta lösningar 

Välkommen till Dörrteknikern. Vi är ett företag som erbjuder kompletta lösningar inom dörrautomatik i Göteborg. Vi kan hjälpa er BRF med att installera automatiska dörrar - likväl som vi kan hjälpa fastighetsägare, näringsidkare och företag med smarta lösningar. Utöver installation så utför vi även service och reparationer

Vi är ett företag som hela tiden ligger i framkant vad gäller ny teknik och som bygger vår verksamhet på långsiktiga relationer. Vår långa erfarenhet möjliggör skräddarsydda lösningar som passar era unika behov. Oavsett om det handlar om slagdörrar eller om sljutdörrar - och oavsett mått - så hittar vi rätt lösning för er. 

Låter detta intressant? Kontakta oss redan idag så kommer vi ut till er för en närmare undersökning. Välkommen till Dörrteknikern! 

Dörrautomatik Göteborg - en enklare vardag 

Varför välja automatiska dörrar i Göteborg? Varför inte! Det finns hur många fördelar som helst med att kunna få en dörr att öppnas utan att behöva använda händerna. Tungt att bära? Inga problem. Du kan enkelt och smidigt se att dörren öppnas utan att behöva ställa ner matkassarna. 

Utöver detta blir automatiska dörrar även en självklar lösning i miljöer med högre tryck och fler personer i omlopp.

Hur skulle exempelvis ett varuhus se ut om alla besökare var tvungna att öppna dörrarna för egen hand - och hur skulle exempelvis kön utanför ett hotell se ut? Dörrautomatik i Göteborg bidrar till ett bättre flöde och bidrar i allra högsta grad till att en massa stökiga situationer kan undvikas. 

Dörrautomatik Göteborg

Dörrautomatik Göteborg - ökad säkerhet 

Det handlar dessutom om att skapa säkerhet. Dörrautomatik gör att ingen riskerar att fastna och klämma sig i dörrarna. Med hjälp av sensorer så känner dörren av om någonting är i kläm - eller riskerar att hamna i - och stannar.

Känner dörren av ett hinder stängs den inte. Det är en perfekt lösning för exempelvis varuhus där barn annars kan klämma sig rejält vid in- och utpassering. 

Idag kan man även se dörrautomatik användas som ett sätt att skapa säkra miljöer i samband med brand. Genom styrning kan dörrarna låsas och rök och eld kan stängas inne och centreras till en del av byggnaden. Man kan även koppla in röksensorer i samband med installationen. 

Med dörrautomatik ökar tillgängligheten 

Allt är för alla. Affärer, hotell,kontor, idrottsanläggningar, butiker, fastigheter - listan kan, och ska, göras längre vad gäller tillgänglighet.

Det finns tydliga krav, regler, lagar och föreskrifter gällande tillgänglighet. Personer med handikapp och som exempelvis sitter i rullstol ska kunna ta sig till samma platser som alla andra. 

Dörrautomatik i Göteborg blir ett tydligt exempel på hur tillgängligheten kan öka - och kan användas i allt från entréer, vid vanliga dörrar samt vid exempelvis hissar. Hur ser det ut i era lokaler och vad kan förbättras? Vi kommer gärna ut och kontrollerar detta! 

Service och underhåll av dina dörrar 

Väljer ni oss för dörrautomatik i Göteborg så kan ni också räkna med en stabil och kunnig partner vad gäller framtida service och underhåll. Genom regelbunden service så förlängs livslängden på er valda dörrautomatik och ni kan med detta också dra nytta av er investering på ett ännu tydligare sätt. 

Hur intervallerna ser ut gällande service varierar och beror exempelvis på trafiktrycket. Någon gång mellan 1-4 år är emellertid det vanliga. Vi kan hjälpa er att hålla koll på detta. 

En årlig säkerhetsinspektion krävs 

Vi servar dörrautomatik i Göteborg enligt tillverkarens samt genomför också viktiga säkerhetsinspektioner - enligt SS EN 16005. Just säkerhetsinspektionen är viktig att hålla koll på. Den ska som regel utföras årligen och vid varje inspektion ska också en loggbok upprättas och föras kring automatiken. 

I vissa fall så blir också service, underhåll och säkerhetsinspektioner mer nödvändiga och det gäller i synnerhet om det handlar om miljöer med vissa brandkrav. 

Goda referenser och nöjda kunder 

Vi har lång och gedigen erfarenhet av dörrautomatik. Det ger dig som beställare en stor fördel då vi dels alltid kan arbeta effektivt och hålla både tidsplan och överenskommet pris. Dels så ger vår stora kunskap också oss en möjlighet att snabbt identifiera vilken lösning som kommer att fungera. 

Vi är problemlösare och kan installera dörrautomatik för alla typer av dörrar och mått. Att vi har lång erfarenhet innebär även att vi har en massa fina referenser som du kan kontakta. Vill du veta mer om oss och hur vi arbetar så sätter vi dig gärna i kontakta med några av våra nöjda och återkommande kunder i Göteborg. Det ger dig en trygghet! 

Samarbetspartners för passersystem 

Vi kan även åta oss uppdrag med installationer av passersystem och skapa helhetslösningar inom detta. Vi samarbetar med partners inom både lås- och säkerhetssystem och kan med detta också erbjuda skräddarsydda - säkra - lösningar för alla era behov.

Spara pengar genom dörrautomatik

Det finns även ekonomiska vinster i att välja dörrautomatik i Göteborg. Automatiska dörrar bidrar till en ökad energieffektivitet. Tiden då dörrarna är öppna minimeras - och varm luft stannar kvar inne i fastigheten. Det handlar om en smart lösning som dessutom ger en ökad bekvämlighet och säkerhet.  

Välkommen till Dörrteknikern!